Article - Open Access.

Idioma principal

The development of artistic creativity in youth in the context of family-related conditions

Swieca, Marek ; Szewczyk, Agnieszka ;

Article:

Biographical studies make it possible to learn about the memories and experiences connected with the first attempts of artistic creativity of the respondents. They are analyzed in the context of artists functioning within a given family. The data have been gathered by means of psychological tests. During the analysis of the findings the following variables of family life were carefully examined: emotional bonds among the family members, adaWptability of the family system, effectiveness of communication within a family, as well as the educational attitudes of parents seen from the perspective of artists. Learning about the parents’ attitude from children’s perspective allows one to discover what those children really focus on and how they assess and experience the educational attempts undertaken by their parents. The intensity of the above mentioned factors influencing students in art education programs who are studying fine arts in Kielce has been analyzed.

Article:

Palavras-chave: artists’ biographies, artistic creativity, family-related conditions of creativity,

Palavras-chave: ,

DOI: 10.5151/edupro-aivcipe-16

Referências bibliográficas
 • [1] Drożdżowicz, L. (1997), Ogólna teoria systemów [in:] B. Barbaro (ed.), Wprowadzenie do systemowego rozumienia rodziny (pp. 9-17), Kraków: Collegium Medium UJ.
 • [2] Dróżka, W. (2010), Triangulacja badań. Badania empiryczne ilościowo – jakościowe [in:] S. Palka (ed.), Podstawy metodologii badań w pedagogice (pp. 124-135), Gdańsk: GWP.
 • [3] Karwowski, M. (2009), Klimat dla kreatywności. Koncepcje, metody, badania, Warszawa: Difin.
 • [4] Lasocińska, K. (2009), Badania biograficzne twórców. Rola twórczości w kształtowaniu życia [in:] K.
 • [5] Szmidt (ed.), Metody pedagogicznych badań nad twórczością. Teoria i empiria (pp. 105-146), Łódź: Wydawnictwo AHE.
 • [6] Margasiński, A. (2009), Skale oceny Rodziny, Warszawa: PTP.
 • [7] Mendecka, G. (2003), Środowisko rodzinne w percepcji osób aktywnych twórczo, Częstochowa: Wydawnictwo WSP.
 • [8] Mendecka, G. (2008), Rodzina jako środowisko stymulujące twórczą aktywność jednostki [in:] I. Pufal – Struzik, T. Giza, (ed.), Dyspozycje twórcze i zdolności: wybrane zagadnienia pedagogiczne i psychologiczne. Studia Pedagogiczne Uniwersytetu Humanistyczno – Przyrodniczego (Tom 17, pp. 139-144), Kielce: Wydawnictwo UHP Jana Kochanowskiego.
 • [9] Nęcka, E. (2003), Psychologia twórczości, Gdańsk: GWP.
 • [10] Plopa, M. (2007), Psychologia rodziny: teoria i badania, Kraków: OW „Impuls”.
 • [11] Popek, R. (1998), Z badań nad uzdolnieniami plastycznymi młodzieży. Analiza psychologiczna, Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 • [12] Popek, S. (2001), Człowiek jako jednostka twórcza, Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 • [13] Popek, S. (2010), Psychologia twórczości plastycznej, Kraków: OW „Impuls”.
 • [14] Pufal–Struzik, I. (2005), Wzmacnianie twórczego rozwoju dziecka w rodzinie [in:] K. Gąsior, T. Sakowicz (ed.), Pedagogika społeczna w służbie rodzinie: (aspekt marginalizacyjny, resocjalizacyjny i psychologiczny) (pp. 267-274), Kielce: ŚCPiE.
 • [15] Pufal–Struzik, I. (2006), Podmiotowe i społeczne warunki twórczej aktywności artystów, Kielce: Wydawnictwo WŚ.
 • [16] Ziemska, M. (1973, 2009), Postawy rodzicielskie, Warszawa: Wydawnictwo Wiedza Powszechna.
Como citar:

Swieca, Marek; Szewczyk, Agnieszka; "The development of artistic creativity in youth in the context of family-related conditions", p. 78-82 . In: Barbosa, Helena; Quental, Joana [Eds]. Proceedings of the 2nd International Conference of Art, Illustration and Visual Culture in Infant and Primary Education. São Paulo: Blucher, 2015.
ISSN 2318-695X, ISBN: 978-989-98185-0-7
DOI 10.5151/edupro-aivcipe-16

últimos 30 dias | último ano | desde a publicação


downloads


visualizações


indexações